Fullt gjennomslag for grunneierne

FJERNES: Undergangen ved Tveitereid og fire andre underganger kan nå fjernes helt, slik grunneiere langs jernbanen har ønsket.

FJERNES: Undergangen ved Tveitereid og fire andre underganger kan nå fjernes helt, slik grunneiere langs jernbanen har ønsket.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Det er nå fritt fram for grunneiere å fjerne i alt fem jernbaneunderganger langs den tidligere Kragerøbanen.

DEL

Dette er klart etter forhandlinger i jordskifteretten mellom diverse grunneiere og jernbaneverket. Partene ble enige om en løsning, som i realiteten innebærer at grunneierne fikk gjennomslag for sine krav. Samtidig innebærer avgjørelsen at videre dresinkjøring på banen er utelukket.

Fjerning av undergangene har vært et ønske blant annet for å kunne lette tømmerkjøringen.

Fem underganger

Resultatet av forhandlinger og befaringer i forrige uke innebærer at grunneiere nå kan gå løs på å åpne i alt fem underganger langs banen. Dette gjelder undergangen på Tveitereidvegen, undergangen ca. 240 meter nord for denne, undergangen ved Tveitereidbukta, undergangen på atkomstveien til Saga, og undergangen ved Øygardsmyra.

Bruene og skinnene på disse stedene kan nå permanent tas bort, og om nødvendig kan også brukarene fjernes.

Arbeidene med dette er det grunneierne selv som må bekoste og utføre, mens lagring av bortført masse og gjenstander må skje i overensstemmelse med jernbaneverket. Jernbaneverket skal også godkjenne sikringen ved de stedene som blir berørt av arbeidene. Jernbaneverket har også gitt grønt lys for at det kan etableres en ny skogsvei til Saga.

Undergangen ved Merkebekk omfattes ikke av den avtalen som nå er inngått i skifteretten. Dette spørsmålet blir løst gjennom en egen prosess som for tiden pågår mellom jernbaneverket og veivesenet.

Avgjørelsen i jordskifteretten innebærer at det nå er satt sluttstrek for en eventuell videre drift av dresinkjøring på den gamle skinnegangen mellom Støa og Merkebekk.

Torstein Kivle har hele tiden meldt sin interesse for slik drift, mens kommunen ikke har funnet å ville legge noe vekt på dette.

I løpet av rettsforhandlingene ble kommunen bedt om å utrede dette punktet og melde eventuell interesse for slik drift, men noe ønske om dette kom aldri fra kommunens side. Dermed ble eventuell dresinkjøring heller aldri noe tema i den siste rettsrunden.

Torstein Kivle sier til KV at han er skuffet over dette, men vil ellers ikke kommentere saken.

Artikkeltags