– I dette konseptet er det bare vinnere, sier Fredrik Brubakken og Espen Johannessen.

Begge har vært og er sentrale i KIF håndball, som forsøkte et tilsvarende fordelskort for fire år siden. Den gang var det kun KIF håndball som fikk inntektene. Denne gang er det de største idrettslagene og foreningene som tar del i inntektene.

Da håndballen kjørte fordelskortet sitt i ett år, tjente de 100.000 kroner på salget.

For hele Kragerø

– Det ble litt for smalt, og klok av skade ønsker vi nå å gjøre dette til en sak for hele Kragerø. Nå er Sannidal IL, Kragerø IF fotball, Kragerø IF håndball, Levangsheia IL og Helle IF med i konseptet. I tillegg er både Kragerø turn og badminton forespurt. Samtidig er det opp til kortholderen selv å bestemme hvilket lag eller forening som skal få tildelt inntekter. Men det må være innenfor en eller annen idrett, forklarer Fredrik Brubakken.

– Nå henvender vi oss til store grupper for å få blest omkring dette, sier Brubakken.

Oppdaterte tilbud

Så langt er 60 forretninger og næringsdrivende med på dette opplegget. Hver kommer med ulike tilbud gjennom et helt år.

– Kortet koster 1000 kroner, 400 kroner vil gå til idretten, mens de resterende 600 kronene går til Det skjer i Kragerø. Men i løpet av få kjøp vil kortet være tjent inn. Kortet gjelder i ett år fra den dag man kjøper det, forklarer Brubakken og Johannessen.

For å holde oversikt over hvilke tilbud som kommer er det opprettet en Facebook-side.

– Kongstanken er at idretten skal tjene på dette, samtidig som det gjøres noe veldig bra for hele Kragerø kommune. Vi ønsker jo alle at vi skal ha et levende næringsliv i Kragerø også i framtiden, sier Brubakken.

Kortet er trykket opp i 1000 eksemplarer og håpet er et salg på minst 500.