Hun gikk til frontalangrep på flyktningpolitikken

Refset: Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) refset regjeringens politikk. Foto: Per Eckholdt

Refset: Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) refset regjeringens politikk. Foto: Per Eckholdt

Artikkelen er over 2 år gammel

Kragerøs varaordfører er opprørt over reduksjonen i tildeling av flyktninger til kommunen.

DEL

At det ville bli en nedgang var ventet, men rådmannen hadde lagt inn et mottak av 20 flyktninger i budsjettet.

Kragerø kommune har blitt bedt om å ta imot bare 10 nye flyktninger neste år. Dette kan føre til at kommunen får to millioner mindre enn budsjettert i integreringstilskudd.

Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) var mildt talt misfornøyd med tildelingen.

– Får ikke bidra

– Av kommunene som tidligere har bidratt, er det bare halvparten som nå er spurt, og da om å bosette langt færre enn de siste årene.

– Kommuner med under 5000 innbyggere blir ikke spurt. Dette er mer enn skakkjørt, sa Therkelsen Sætersdal i kommunestyret.

Hun mente dette fratok folk den grunnleggende mellommenneskelige solidaritetshandlingen det er å hjelpe mennesker på flukt, som hun sa.

Strammet opp vedtaket

– Dette får også konsekvenser for små kommuner både med tanke på arbeidsplasser, økonomi, og ikke minst på sikt det kulturelle mangfoldet.

– Jeg synes det blir vel passivt å bare si ja takk til 10 stykker, så vi vil gjennom vedtaket si noe om at vi ønsker å ta en større del i flyktningarbeidet.

«Kommunestyret tar anmodningen fra Imdi om å bosette 10 flyktninger i 2018 til etterretning. I rådmannens forslag til budsjett er det tatt høyde for bosetting av 20 flyktninger.

Kommunen har kapasitet til og ønsker å bosette betydelig flere flyktninger enn hva Imdi ber om, så dersom situasjonen skulle endre seg i løpet av året stiller man flere plasser til disposisjon»

Dette ble enstemmig vedtatt.

Artikkeltags