- For ikke så mange år siden var det alltid store stimer av småsild og brisling å se på ettersommeren, sammen med jagende matfisk. Dette er nå blitt en sjeldenhet. I tillegg til lave bestander av fisk, kan man også observere en nedgang i fuglebestanden. Terner og fiskende måker, som lever av å fange småsild og brisling i overflaten, ser man nesten ikke lenger, skriver MDG Kragerø i et brev til miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Bekymringsmelding

Partilaget omtaler brevet som en bekymringsmelding på vegne av kytsbefolkningen, og viser til lave bestander av matfisk som torsk, hvitting og lyr i vårt kystområde.

- Det er liten tvil om at god tilgang på åtefisk som sild og brisling i fjordene vil være et viktig bidrag når matfiskbestandene skal gjenoppbygges. Med denne henvendelsen vil MDG i Kragerø anmode Miljøverndepartementet om å sette søkelys på den markerte nedgangen i fiske- og fuglebestander, og gjerne ta initiativ til et forbud mot lysfiske så raskt som mulig, skriver Per-Erik Schulze og Nils Kjell Sandvik på vegne av MDG i Kragerø.

Les også

De har opplevd en kyst full av fisk – nå er de usikre på om det kommer bedre tider

 

- Miljøpartiet De Grønne i Kragerø mener at en god start vil være å forby lysfiske. Det er ikke mange lysfiskere igjen i Sør-Norge, dog er lysfisket så effektivt at det er grunn til å anta at lokale bestander av sild og brisling blir alvorlig redusert når lysfiskere besøker fjordene noen ganger i året. Lokale fiskere i Kragerø har sluttet med lysfiske fordi fangstene etter hvert ble for små, heter det videre i brevet.

Når fangstene i det tradisjonelle fisket, både fritid- og yrkesfiske, fra Svenskegrensa til Agderfylkene har kollapset, er dette svært alvorlig for kystkommunene. Det påhviler regjeringa et ansvar for å iverksette tiltak for å rette opp situasjonen, påpeker MDG.