Nå klargjøres det nye tomter på Fikkjebakke: - Næringslivet posisjonerer seg for nye E18

Da det ble kjent at ny E18-trasée ville bli lagt nær Kragerø Næringspark på Fikkjebakke har etterspørselen etter industritomter økt og er økende. Nye tomter gjøres nå klare for utvidelser for eksisterende næringsliv og for nyetableringer.