Bygde om bedehuset til drømmebolig

I Svenumveien i Farsjø ligger det et helt spesielt bygg. I mange år har huset fungert som bedehus i bygda, inntil det på 2000-tallet ble tilbakeført til gården eid av Tellef og Kari Farsjø.