Bli med inn på Lundereid Gård etter Farmen

Ingen gård i kragerødistriktet har noen gang fått så mye oppmerksomhet som Lundereid gård har fått denne høsten.