Ole Tommy felte elg på første forsøk

Av

Ole Tommy Nyland, med KVs utsendte på slep, hadde ikke vært på post mer enn en times tid før en halvannet-årig okse dukket opp på perfekt skuddhold. Dermed ble det felling og en perfekt start for Mo jaktlag første jaktdagen.