Elin, Astrid, Grethe og Anne Mette gjør at Mo jaktlag har høyest kvinneandel i Kragerø

Av

Med fire damer i en ellers svært så mannsdominert elgjaktkultur, har Mo jaktlag utvilsomt flest kvinner blant de lokale elgjaktlagene.