46 elger ble felt i Kragerø i fjor: – Det synes som bestanden er i svak vekst

Av

46 felte elger ble resultatet av høstens elgjakt i Kragerø. Samtidig ble det felt i alt 21 hjort.