Bunnfradrag vil ikke hjelpe

– Et bunnfradrag i eiendomsskatten vil ikke hjelpe for å ta hensyn til huseierens betalingsevne.