Vil at eiendomsskatten skal takseres på nytt

Formannskapet innstilte med sju mot to stemmer at det skal gjennomføres ny taksering for eiendomsskatt i Kragerø.