Kuttene i eiendomsskatten kan bli høyere: Kragerø vil tape 13,5 millioner

Etter riksmedias beregninger vil Kragerø tape 10,5 millioner på regjeringens forslag om kutt i eiendomsskatten. Men tallet er langt høyere.