Budsjettvedtak før takstene er klare: - Grunnlaget vil bli godt nok

Før de nye eiendomsskattetekstene er endelig på plass, må kommunestyret vedta budsjettet for 2020.