UP tok oppstilling på E18. Etterpå hadde sju bilførere blitt fotgjengere

– Det er jo mye.