Foreslår 44 kroner i bompenger på den nye E18

Statens Vegvesen og fylkets samferdselsavdeling mener at bompengesatsen for å kjøre én vei mellom Tvedestrand og Arendal ikke kan settes lavere enn 44 kroner.