Nye Veier har stort sett tatt hensyn til Kragerøs innspill

Innspillene til den nye kommunedelplanen som skal danne grunnlag for bygging av ny E18 gjennom Kragerø, er i all hovedsak tatt hensyn til. Noen nye momenter har likevel kommet til nylig.