Nå vil Nye Veier igang med firefelts vei gjennom Kragerø - men kostnaden må ned

Ny firefelts E18 mellom fra Dørdal gjennom Kragerø står øverst på prioriteringslisten til Nye Veier AS.