Vil ha g/s-vei helt til Sannidal

– Nye Veier, kommunen og fylket må sikre at vi nå får en gang- og sykkelvei fra Farsjø og Gjerdemyra og ned til Sannidal.