Vedtjuv fanget på kamera – gis én sjanse til å angre

I nattens mulm og mørke stjal en tjuv 27 sekker av den tørreste veden til Drangedal produkter AS.