- Vi skal gå nøye og grundig igjennom rapporten

DRANGEDAL: Hverken rådmannen eller kommunalsjefen i Drangedal vil foreløpig uttale seg om tilsynsrapporten som har kommet fra Fylkesmannen, men de varsler en grundig gjennomgang.