Rådmann Jørn Christian Schjøth Knudsen i Drangedal er fornøyd med at kommunen ser ut til å skjære klar av problemene som nye brannforskriftene skaper for mange småkommuner.

Minst tre ansatte

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har i et forslag til ny forskrift stilt krav om at alle brann- og redningsvesen skal ledes av tre kvalifiserte personer i hele stillinger.

Det vil være et stort antall småkommuner som ikke kan tilfredsstille dette kravet på egen hånd, deriblant Drangedal.

– Vi har allerede vedtatt å delta i et samarbeid med Bamble og Porsgrunn, om en utredning av et felles brannvesen, sier drangedalsrådmannen.

– Denne utredningen er ikke ferdig ennå, så det er litt tidlig å si hvordan et eventuelt felles brannvesen vil bli utformet, sier Knudsen.

– Vi så at de nye kravene til brannberedskap ville få uheldige konsekvenser for oss, om vi ikke gikk inn i et samarbeid. Det ville trolig også bli uforholdsmessig dyrt, sier rådmannen.

Utredningen av en felles brann- og redningstjeneste er et resultat av Grenlandssamarbeidet. Kragerø var også invitert til å delta i utredningen, men takket nei.

Likeverdige

– Hvordan et samarbeid om brann- og redningstjeneste mellom Drangedal, Bamble og Porsgrunn vil bli «rigget», er ennå ikke avklart, når det gjelder ansvarsforhold og overbygging, sier rådmannen i Drangedal.

– Men det som er klart er at partene skal være likeverdige i samarbeidet, selv om det er ulik størrelse på kommunene og ulike ressurser.

– Slik vi ser det, vil et slikt samarbeid gjøre at vi kan møte de kravene som stilles, og vi får et mer robust brannvesen, sier rådmann Jørn Christian Schjøth Knudsen i Drangedal.