Cruiseturisme i Kragerø: - Ikke behov for lokale retningslinjer

Mens debatten om cruiseturisme verserer over hele landet, er ikke havnevesenet i Kragerø bekymret. De mener at de fysiske begrensningene i Kragerøskjærgården gjør at det ikke er nødvendig å innføre lokale retningslinjer.