Kraftig vind stopper Superspeed

Innstilt på grunn av værforholdene.