Får anlegge bølgebryter utenfor Kragerøs dyreste hus

Eierne av "Bellevue", Eric og Christine Jacobs, får anlegge en bølgebryter med utriggere fra brygga nedenfor huset.