Flertallspartiene ønsker to millioner i budsjettøkning

Det ble ingen budsjettdebatt i formannskapet, partiene presenterte sin forslag og venter med debatten til kommunestyret.