Teknisk feil på Breviksbrua - innfører lysregulering fra i kveld

Ved rutinemessig inspeksjon de siste dagene, er det oppdaget tekniske feil på Breviksbrua av en slik art at belastningen på brua må reduseres.