- Fullstendig uakseptablet og stikk i strid med føringer om å legge til rette for sykling

Vegvesenet "håper" å finne penger til tilbakeføring av tidligere gang og sykkelsti på Breviksbrua i 2020. Det får syklistenes landsforening til å se rødt.