De nye sentralene skal etter planen gi mer robuste enheter med flere mennesker på jobb. Det betyr at det blir én felles politisentral og en 110-sentral for Buskerud, Telemark og Vestfold.

110-sentralen er brannvesenets alarmsentral som tar imot brannmeldinger og fordeler mannskapene.

De nye sentralene skal ligge i hvert sitt rom i det nye politihuset i Tønsberg. Ved større hendelser er det meningen at mannskaper fra politiet og brannvesenet skal kunne samarbeide på tvers av sentralene.

Gimmick

Akkurat det samarbeidet har lederen for 110-sentralen i Telemark liten tro på.

– Jeg ser klare fordeler ved å jobbe sammen. De ansatte vil jo spise lunsj sammen og ellers jobbe sammen. Men det å samvirke gjennom en glassdør er en gimmick, mener Henrik Brokke ved 110-sentralen i Telemark.

Det er i dag en felles 110-sentral for Buskerud og Vestfold i Drammen. Den flytter snart til Tønsberg. Når de ansatte har fått på plass nye rutiner og lært seg det nye utstyret skal deretter gjennom opplæring om Telemark. I september er planen å flytte 110-sentralen i Telemark til Tønsberg.

Få blir med videre

Trolig blir det bare med noen få telemarkinger på laget. Det er i dag 16 ansatte ved 110-sentralen i Telemark og bare et fåtall av disse blir med over til 110 Sør-Øst i Tønsberg.

– De ansatte har ikke fått et endelig tilbud fra den nye sentralen enda. Det jeg kan si er at fire av de ansatte har sagt at de blir med til den nye sentralen dersom vilkårene er på plass, sier Brokke.

De andre ansatte ved 110-sentralen vil få andre arbeidsoppgaver ved brannvesenet i Skien.

Noen skal over i beredskapsseksjonen, en skal over i forebyggende, mens andre trolig vil jobbe med alarmtjenester for kommunene, avslutter Brokke.