Se søkerlista: Nå ruster de opp til nyetablering

Etter nyttår etableres Grenland brann og redning. 26 personer ønsker å bli spesialrådgiver for redningsvesenet som skal dekke Drangedal, Bamble og Porsgrunn.