– I motsetning til Skien og Kragerø vedtok vi i Drangedal å slutte oss til en utredning om felles brannvesen. Men det skal understrekes at ingen ting er hogd i stein her. Vi ønsker i første omgang kun å bli med på en utredning, framholder ordfører i Drangedal Tor Peder Lohne.

Tilgang på ressurser

I denne sammenheng ser Lohne for seg at det vil være en ressurs og økt kompetanse på et overordnet plan med et felles brannvesen.

– Da kan vi trekke inn større ressurser i et påkommende tilfelle, mener Lohne.

Samtidig sier han at Drangedal brannvesen, som er et frivillig brannvesen med mange kommunalt ansatte, fungerer tilfredsstillende.

– Vi vil på ingen måte komme svekket ut dersom vi går med i et felles brannvesen med Bamble og Porsgrunn. Det vil tvert imot bli en forsterkning av det lokale brannvesenet. Det skal understrekes at vårt lokale brannvesen ikke blir lagt ned i en felles brannenhet som vi nå er med i en utredning for, sier ordføreren.

Veien videre

Kommunestyret i Drangedal har vedtatt å bli med i utredningen om et nytt felles brannvesen, men det er dermed ikke sagt at Drangedal blir med.

– Vi forskutterer ingen ting i denne saken. Når utredningen er ferdig skal saken igjen behandles i formannskap og kommunestyre, sier Lohne.

Rådet fra både rådmannen i Drangedal og brannsjefen er å delta i utredningen.

– På kort sikt vil kanskje medvirkningen i et felles brannvesen koste oss noe ekstra uten at jeg tør si hva det kan bli, sier ordføreren.

Interesse

– Det har vært noen henvendelser om stillingen som brannsjef for felles brann- og redningstjeneste, uten at jeg kan si eksakt hvor mange. Søknadsfristen for stillingen går for øvrig søndag 12. november, opplyser HR-sjef i Porsgrunn kommune Mari Rønningen.