Rykket ut til komfyrbrann i Tallakshavn

Tørrkokt kjele førte til flammer og røyk.