Fikk lov til å oppføre tilbygg og badstue - men godtok ikke kommunens betingelser

Kragerø Fjordferie ønsker å videreutvikle turistvirksomheten på Bjerketangen, men reagerer på vilkårene forutsatt i kommunens tillatelse.