Nå kan prisen bli økt i bommene

Foto: Ørjan Madsen

Foto: Ørjan Madsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Snart kan det bli dyrere å kjøre i bommene i Grenland for dem uten bombrikke. Det skjer i forbindelse med nytt felles takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. For deg med brikke blir det litt billigere.

DEL

Samtidig anmoder fylkesrådmannen i Telemark om at det også innføres passeringstak på 60 passeringer for tyngre kjøretøy som er utstyrt med elektronisk brikke. Det skriver Bypakke Grenland i en pressemelding.

Da Stortinget har vedtatt å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter, legges det opp til standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet.

For prosjekter som Bypakke Grenland som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet krever omleggingen tilslutning fra lokal- og regionalpolitiske myndigheter. Det er hensikten med denne saksutredningen som blir fremmet parallelt i politiske organer hos bypakkas parter.

Tungtransport

Samtidig skal denne saken åpne for innføring av månedstak også for tyngre kjøretøyer i Grenland. Det innebærer at også disse kjøretøyene faktureres for maksimalt 60 passeringer i måneden slik dagens ordning er for lettere kjøretøy (under 3500 kroner) Ordningen forutsetter at kjøretøyet er utstyrt med elektronisk brikke.

Forenkling

Dagens rabattsystem i Norge er svært komplekst. Svært mange bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for rabatt. Rabattene varierer fra fem til 50 prosent. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet. Det vil kunne redusere bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de innkrevde bompengene går til vegbygging, heter det i pressemeldingen.

Høyere priser, men økt rabatt

Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 prosent for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe takstgruppe 1. I det nye systemet legges det ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system)

Hovedformålet med dagens ordning med rabatt på 10 prosent for tunge kjøretøy er å gi insentiv til å bruke brikke. Med pålegget om obligatorisk brikke falt hensikten med rabatter for denne gruppen bort. Det er videre lagt til grunn at ingen av takstgruppene hver for seg skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen.

En 20 prosent reduksjon av takst innebærer blant annet følgende endringer av takstene i Grenland:

Som tabellen over viser vil alle som har brikke få omtrent samme takster som de har i dag. Det er kun de uten brikke som får høyere takst. Bombrikken kan brukes i alle antennepunkt i hele Norden. Antall antennepunkter er i tillegg på vei opp.

Andelen brikke i Grenland er i dag 91,2 prosent og forventes å øke ytterligere. Det er rimelig å anta at mange av bilene som ikke har brikke i dag, er i liten bruk.

Sluttbehandles i april 2018

Politisk sak om "Tilpasning av rabattsystem og innføring av månedstak for tyngre kjøretøy i Bypakke Grenland" legges frem for politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen med sluttbehandling i fylkestinget i april 2018.

Artikkeltags