Snøhaugene er høye som hus

01. februar 2019, kl. 18:50

Etter de siste dagers kraftige snøfall er gater og veier blitt vesentlig smalere. Det til tross for at brøytemannskapet har gjort en solid jobb for å holde gater og veier åpne. Rydding av åpne plasser har medført enorme snøhauger en rekke steder. Mange plasser er haugene høye som hus, og det er nesten utrolig at disse enormene snøhaugene smelter i det hele tatt. Men det kommer de til å gjøre, garantert. Inntil det skjer vil både kommunale og private aktører bidra til at snøhauger som ikke ligger i veien, blir fjernet og at smale gater blir ryddet. I helga er det ventet litt snø, men også gløtt av sol.