Milorgsoldat og FN-veteran markerte Frigjøringsdagen

08. mai 2019, kl. 16:30

Den tidligere Milorgsoldaten og motstandsmannen Ivar Skarvang (92) og FN-veteran Gunder Eidet (60) var med å markere Frigjøringsdagen i Sannidal. Abraham Sørdalen holdt tale ved Minnestøtten både i sannidal og Kragerø, og kom blant annet inn på hvordan livet var på familiens gårdsbruk i Kjølebrønd under krigsårene. Han mente også at det var mørke skyer på himmelen nå og nevnte både terror, datahacking og kraftleveranser som sårbare punkter. - Vi må verne om korsflagget vårt, slo han fast.