Fant flere mangler med brannsikkerheten på Berg: - Vi jobber med utbedringer

Museumsanlegget skal blant annet ikke ha kartlagt farer, samt gjennomført risikoanalyse. Museumsledelsen forteller at de tar avvikene på alvor, og at de nå jobber med å utbedre manglene.