Det kommer fram i en brukerundersøkelse som kommunen har gjennomført.

I alt 62 førsteklassinger og deres foresatte har svart på spørsmål om hvordan de opplevede overgangen fra barnehage til skole og SFO høsten 2017.

Godt forberedt

– Alt i alt gir disse svarene inntrykk av at det å begynne på skolen i Kragerø er både lystbetont og greit, sier konsulent Berit Sollie Larsen ved kommunalområde oppvekst.

– Det kan bety at barnehagene har forberedt barna godt før skolestart, så godt som en seksåring kan være forberedt til en skolestart. Skolene var også godt forberedt på å ta imot de nye elevene som kom, sier Sollie Larsen.

Nye venner

I undersøkelsen sier førsteklassingene at de gleder seg mest til å få nye venner, lære nye ting og til friminuttene. Å gjøre lekser når de begynner på skolen, virker ikke fullt så lystbetont.

Det de synes var mest skummelt eller vanskelig var at det var mange ukjente mennesker på skolen, og at de skulle være alene uten mamma eller pappa. Det var også mange som var usikre på om de kom til å klare å gjøre det læreren sa, og om noen kom til å plage dem.

Ønsker mer ro

Førsteklassingene mente også at det var ting som burde vært annerledes på skolen.

For eksempel ønsket de at det skulle være mer ro i klassen, og de ønsket også mer tid til å leke, og flere leker og aktiviteter ute.

Det kom også noen detaljerte ønsker som mer is når det var fint vær, og flere rosa klosser til å bygge med!

Undersøkelsen viser at de foresatte også er godt fornøyd med overgangen. De sier at barnehage og skole hadde lagt opp til møteplasser og rutiner som ga trygghet og forutsigbarhet.

En del foresatte savnet informasjon om hva som ble vektlagt det siste året i barnehagen og det første året på skolen. Noen ønsket også tydeligere beskjed om hva som skulle skje den første skoledagen.

– En veldig positiv ting som kom fram i undersøkelsen er at et stort flertall av de foresatte følte seg trygge på at barnet deres ble sett og ivaretatt både på skolen og i SFO, sier Berit Sollie Larsen.