- Må ta hensyn til tungtrafikken

Det er flere, både offentlige etater og selskaper, som ikke har noen merknader til B13-reguleringen. Det kan være fordi deres interesser ikke er berørt, eller det er andre som skal håndtere disse merknadene.