10.klassingene i Kragerø kommune har flest fraværsdager i Telemark

Selv om 10.klassingene i Kragerø har mest fraværsdager i Telemark - har Kommunalsjef for oppvekst Torill Sandberg en formening om hva som ligger bak tallene.