Nye Veier snakker med mange lokale grunneier om kjøp av eiendommer

Nye Veier har oppsøkt grunneiere i den nye E18-korridoren gjennom Kragerø kommune med tanke på innløsning av eiendommer. Foreløpig er ingen kjøpekontrakter inngått.