Nye priser iverksettes ikke før etter påske

I september, få dager etter at bompengeinnkrevingen hadde startet på den nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal, ble det klart at regjeringens bompengepakke ville kutte prisen med 20 prosent. Men byråkratiets kvern maler langsomt. Først 15. april får priskuttet effekt.