Nasjonalparkforvalter Morten Johannessen sier at det har pågått en viss diskusjon om hvordan disse benkene skal se ut.

– Noen har ønsket seg benker slik de var før, men til slutt ble det tatt en avgjørelse i nasjonalparkstyret på enkle og solide benker uten bord. Jeg tror dette er blitt en god løsning, sier Johannessen.

Det er Delecto som har produsert benkene, mens Skjærgårdstjenesten har stått for utplasseringen. Dette er gjort med solide fester i jern på store steiner.

Også på Stråholmen og på Stangnes er det utplassert liknende benker.