Jeg leste i KV på lørdag at kommunedirektøren går inn for å få utbetalt kontantoppgjør for Kalstad barnehage i stedet for å bygge ny barnehage på samme tomt.

Jeg lurer på hva man taper ved å ikke bygge opp? Hadde vært interessant å vite hva verdien av en helt ny barnehage på branntomta hadde vært verdt, versus det man får i kontantoppgjør. Forskjellen er nok ganske stor…

Politikerne, også de fra partier som støtter kontantutbetalingen, signaliserte på formannskapsmøtet i august at de ønsket å bygge en barnehage på Kalstad, men kanskje i andre lokaler. Om økningen i prisene på byggematerialer fortsetter, er det jo verdt å tenke litt på hva man egentlig vil få for summen i kontantoppgjøret, om det tar noen år før man bygger opp en eventuell ny barnehage. Dette gir en dårlig magefølelse for om det i hele tatt vil bli bygd opp en ny barnehage.

Kalstad barnehage har stor betydning for Kalstadområdet og den har blitt enda viktigere for lokalmiljøet etter nedleggelsen av barneskolen. Barnehagen har siden da bestått som kommunalt tilbud til barn og dette ønsker vi ikke å miste. Velger man ikke å bygge barnehage på Kalstad betyr det en nedprioritering av Kalstadområdet. Området her ligger i flotte omgivelser tilpasset barn.

Ønsker Kragerø kommune at folk skal bosette seg her, så må vi ha godt tilbud til barnefamilier.

Det er jo også kjent at noen barnehagebarn i Kragerø pendler fra plass til plass i løpet av en uke, dette er ikke bra. Speiderhuset blir leid 4 dager i uka for å romme alle barnehagebarna i kommunen. Det tyder vel på at det ikke er nok permanente plasser. Det er også bedre å eie enn å leie.

Om det skulle bli slik at politikerne velger å få utbetalt kontantoppgjør, håper jeg det samtidig fattes vedtak om at oppgjøret skal brukes til ny barnehage på Kalstad. Vi er nok mange som er redde for at pengene skal brukes til helt andre ting, og at en lovnad om å bygge ny barnehage på Kalstad renner ut i sand. La oss håpe politikerne tar til fornuft.

Åse Edith Skogli
Kragerø