Nekter Tollefsen å bygge basseng på Tåtøy-landsted

Nå klager Ivar Tollefsens arkitekt på kommunens avslag på søknaden om å få bygge et svømmebasseng innenfor 100-metersbeltet i strandsonen.