Vi ser til vår forskrekkelse at Sigmund Kivle enda en gang har søkt om å få sette opp flaggstenger med Spar-reklame utenfor butikken i Kirkebukta. Vi skrev det i januar 2021, og vi skriver det igjen: Vår støtte går til representantene for naboene – og til bygningsmyndighetene. Vi vil på det sterkeste anbefale at søknaden ikke innvilges.

Denne formen for reklame utgjør en forsøpling av området og skjemmer både innseilingen og innkjøringen til byen. Det må være nok med store skilt på selve fasaden.

De gjentatte søknadene er utidige! Argumentet om profilering i konkurranse med Kiwi har vi ingen sans for. Vi håper bygningsmyndighetene står fast på sine tidligere innvendinger og sin tolkning av byens skiltvedtekter.

Kragerø Bys Venner