Gå til sidens hovedinnhold

Nedslående resultat etter hummerkontroll - avdekket omfattende juks

Hummer over og under minstemålet, hummer med rogn, og brudd på teineforskrifter. Dette var regelbrudd som gikk igjen da høstens hummerfiske ble kontrollert.

Slett ikke alle som setter hummerteiner, er like flinke til å følge reglene. Det erfarte mannskapet om bord på kystvaktskipet «Nornen» da hummerfiskere ble gått etter i sømmene langs sørlandskysten i høst. Man fant at ulovlighetene faktisk var mer omfattende i år enn tidligere. Over halvparten av de kontrollerte teinene hadde brudd med forskriftene.

Undermåls og overmåls

Kontrollene omfattet både vanlige teiner og såkalte sanketeiner. I hele sju av 12 samleteiner ble det funnet hummer som både var undermåls og overmåls i forhold til reglene. I tillegg ble det funnet flere hummer med utrogn, som ikke er lov å beholde.

Kontroll av faststående redskap avslørte dessuten at mer enn halvparten av de kontrollerte teinene ikke oppfylte kravene til fluktåpninger og andre forskrifter.

Skuffet

Det er bladet «Småfisker´n», organet til Norges Fritids- og Småfiskerforbund, som melder dette i sitt siste nummer. Sjefen på kystvaktskipet sier i saken at det har blitt avslørt mer ulovligheter denne høsten enn tidligere, og at han er svært skuffet over resultatene som kontrollen har avdekket.

Av områdene som er blitt kontrollert, blir store deler av Agderkysten spesielt nevnt samt områdene utenfor Tønsberg og Hvaler. Men sjefen på kystvaktskipet konkluderer med at den nedslående tendensen er mer eller mindre lik overalt langs kysten.

Bøter

Han sier videre at personer som er blitt tatt for ulovlig fiske, vil bli anmeldt til politiet. Slike regelbrudd straffes med store bøter, som starter på et nivå på ca. 5000 kroner. Størrelsen øker så raskt i tråd med hvor alvorlig overtredelsen er. Fangst av rognhummer blir i så måte sett på som mer alvorlig enn å fiske undermåls hummer.

Kommentarer til denne saken