Nav-lederen med råd til permitterte: - Søk nå om du skal ha utbetalt dagpenger før påske

Til sammen er det 424 personer i Kragerø som har søkt om dagpenger under permittering. For å søke om å få dagpenger utbetalt før påske, er fristen allerede i slutten av denne uka.