Næringsforeningen: - Utsett eiendomsskatten, kommunale avgifter og renovasjonsavgiften

Av