Kjære politikere!

Jeg vet kommunen står ovenfor tøffe valg når det gjelder økonomien. Skolestrukturen og barnehage/SFO-nedleggelse har dessverre blitt kommunens «løsning» på å spare penger, samt at man også har begynt å se på muligheten for nedleggelse av omsorgsboliger på Stabbestad.

På Levangsheia er vi cirka 500 fastboende i alle aldersgrupper, fra spedbarn til oldeforeldregenerasjonen, gjennom det, er vi et komplett samfunn. Vi har et rikt næringsliv, bestående av blant annet bensinstasjon/bilverksted/bilforhandler, vi har tømrere/byggmestere, entreprenører, malere/håndverkere, rørleggere, båtopplag, hytte- og båtutleie, Portør Pensjonat med restaurant og overnatting og konsertarrangementer, vi har Kragerø Resort, med sine fasiliteter. Selv driver jeg Westgaard Landhandel AS (Joker) på Levang, der vi har dagligvarer, apotekutsalg, jernvare, camping- og fiskeutstyr, og vi har en gave- og Interiørbutikk i tillegg.

Vi har et stort idrettsanlegg bygd på dugnad. Her er det aktiviteter som friidrett, fotball, innebandy, volleyball, treningssirkel, sykkelaktiviteter i den flotte nye løypa som går fra idrettsanlegget på Gåsmyr til hotellet, og det har tidligere også vært barne- og ungdomsteater her.

Vi har en aktiv velforening og satsingsgruppe, som over lengre tid har jobbet (og jobber) for økt bosetting og aktivitet, dette har gitt gode resultater, og henvendelser kommer stadig om ønsket tilflytning. Men som dere sikkert skjønner så ønsker man ikke flytte til en plass der ens egen kommune ønsker/«truer med» å legge ned både skole, SFO og barnehage … Det er vanskelig å se for seg et liv uten disse elementære faktorene i nær beliggenhet i hverdagen.

Levangsheia skole virker som om ifølge høringsforslaget fra administrasjonen, at er en enkel måte å spare penger på, og virker som kan fjernes lett bare med et pennestrøk, for her verken bor det folk eller er skolebarn i fremtiden ifølge prognoser … Det er lett å vinkle Levangsheia skole slik når man verken har tilhørighet eller kjennskap til Levangsheia som samfunn og næringsliv.

Levangsheia skole har en kapasitet per nå på 50 elever utenom SFO. Kommuneadministrasjonen har beregnet ved en eventuell nedleggelse av Levangsheia skole til å spare kr 900.000 i årlige driftsutgifter. Det er også sett på et vedlikeholdsbeløp de neste fem årene, som ligger på 2,15 millioner. Dette er imidlertid ikke slik det ser ut til, et årlig vedlikeholdsbeløp …, dette er fordelt over flere år, og kan derfor beregnes som rundt 300-400.000 per år i denne 5-årsperioden.

Jeg finner det da vanskelige å kunne stole på administrasjonens beregning av virkelige årskostnader ved å legge ned skolen. Det virker som om tallene er «pyntet» på for å skape en gylden mulighet for innsparing. Man har heller ikke tatt med de økte skysskostnadene i det totale eksempelet. Hvis man flytter elevene til Kragerøskolen vil det utløse flere transportmidler og herav kostnader på de per nå 36 elevene vi har som går på skolen vår. I administrasjonens papirer står det at man bruker 11.500 kr ekstra på elever som bruker ferje, i tillegg til allerede bussutgifter. Dette vil være 414.000 bare i økte ferjeutgifter, i tillegg må de minste barna ha en form for ledsager på deler av skoleveien sin, som for de aller minste allerede har blitt en altfor lang skolevei, ifølge forskriftene. Ingen av disse tallene er hensyntatt i utredningen. Kan vi da stole på administrasjonens tallmateriale, når ingen av disse faktorene er presentert i høringen?!

Helt tilbake til da min generasjon og foreldregenerasjonen vår var små, har Levangsheia vært en bidragsyter til samfunnet og turismen.

Turismen er med på å bygge opp Kragerø som by og Levangsheia som lokalsamfunn, vi vet alle at Kragerø kommune er avhengig av turismen og skatteinntekter. Vi har store hytteområder, som Portør, Haslumkilen/Finsbudalen, Stabbestad, Rapen, Ørvik og Ellingsvika som alle sokner til «Heia» når de er på hytta si. For at vi skal kunne tilby dem goder som gjør at de vil være her, så trenger vi et levende lokalsamfunn HELE året. Uten dette klarer vi verken å engasjere oss eller tilrettelegge for noe turisme. Vi ønsker ikke bare å være til stede i toppmånedene, og så trekke oss tilbake, vi må kunne fungere hele året, og ha muligheten til å utvikle oss som næringsliv også i vinterhalvåret.

Hvis man tenker seg at Levangsheia bare skal bestå av en eldre befolkning og hytteturister, har man da tenkt på hvilket inntektsgrunnlag for kommunen man da mister for all fremtid?

Man vil da gå glipp av skatteinntekter fra alle disse familiene som per nå trives i den levende bygda vi har, skatteinntekter fra næringslivet vil gå ned, og den generelle aktiviteten man har her i bygdesamfunnet vil reduseres til et minimum.

Tygg litt på dette eksempelet jeg nå skal vise dere:

Hvis man ser på nettotallene som gjelder for Levangsheia skole, sammenliknet med for eksempel min bedrift; gjennom året har jeg 23 ansatte inkludert sommervikarer, vi har 4–5 faste helårsansatte, pluss helgevikarer. Alle disse betaler skatt til Kragerø kommune, sommerhjelperne er helt avhengig av disse jobbene for å kunne finansiere sine studier på vei ut i yrkeslivet, som forhåpentligvis også kan gagne Kragerøs næringsliv i fremtiden. Selskapet mitt betaler skatt til Kragerø kommune, eiendomsselskapet mitt betaler skatt til Kragerø kommune, og jeg betaler en vesentlig skatt til Kragerø kommune. Jeg er bare en av mange som driver her på «Heia», og som betaler skatter inn til kommunekassa. Hvis man ganger opp x antall næringsbedrifter som over tid sakte, men sikkert vil trappes ned ved en eventuell skolenedleggelse, tør jeg ikke tenke på hvor mange skatteinntekter Kragerø kommune vil tape på dette og fraflytting, (det er like lett for oss å flytte over grensa til Risør kommune, som helt sikkert ønsker våre skatteinntekter, det er kun 3 km til Risør kommunes grense og fylkesgrensa til Aust-Agder).

Så kjære politikere; det finnes flere faktorer som avgjør, flere måter dere kan tape inntekter på, og det er lett å spare seg til fant. Snu heller regnestykket på hodet så ser dere hva dere TJENER på å opprettholde skolen, SFO og barnehagen her på Levangsheia. Nedleggelse er et altfor drastisk tiltak å iverksette, dere legger ikke bare ned skolen og barnehagen, dere legger ned et selvstendig levende lokalsamfunn, som er avhengig av fastboende hele året, dette får vi ikke hvis dere legger ned skolen vår.

Så igjen, kan vi stole på tallene som er lagt frem av administrasjonen? Prognoser har tidligere vist seg å være feil fra administrasjonens side når det gjelder Levangsheia. Syntes dere fortsatt det ser lønnsomt ut å legge ned Levangsheia? Jeg bare spør!

Hanne Bjørkkjær

Næringsdrivende og tobarnsmor, født og oppvokst på Levangsheia.

#medhjerteforlevangsheia